Třetí koordinační setkání 12.7.2012 FN Brno

Setkání se opět zúčastnili zástupci Fakultní nemocnice Brno, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Fakultní nemocnice Trnava. Byli seznámeni s proběhlými aktivitami za období od předchozího koordinačního setkání. Byly projednány náležitosti dokumentace v personální a ekonomické oblasti. Partneři konzultovali problematiku rozpočtu projektu ve vztahu k mediánu hodinové sazby za práci dané kategorie zaměstnání. Byla projednána problematika zákonných odvodů na sociální a zdravotní pojištění. Diskutovaná témata byla ještě následně projednána na CRR. Partneři diskutovali dále na setkání o přípravné fázi výběrových řízení na pořízení projektových investic. Čeští partneři informovali své slovenské kolegy o schůzce ohledně datové věty a společného dispečinku urgentního příjmu. Hlavní partner navrhl možné termíny úvodního setkání partnerů.