Fakultná nemocnica Trnava

(www stránky)

Projekt vychází z krajských i národních strategických dokumentů, které řeší problematiku traumatologické medicíny a medicíny katastrof. Jedná se o Program přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007-2013.

Hlavní cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je zajištění spolupráce a integrace v oblasti přednemocniční péče (Zdravotnická záchranná služba) a časné nemocniční neodkladné péče (urgentní příjmy a návazné procesy ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče). Během realizace projektu dojde k pokrytí příhraničních krajů jednotným informačním systémem, dojde k datovému propojení a datové a informační výměně mezi jednotlivými partnery. Bude propojeno traumatologické plánování a budou sjednoceny postupy traumatologické péče všech subjektů, což umožní rychlou a flexibilní zdravotní pomoc při výjezdech záchranné služby, ale i v ambulantní péči. Vzájemná pomoc a spolupráce partnerů pomůže zvýšit odolnost území. Celkově bude zajištěno efektivnější využití zdravotnických kapacit na obou stranách hranice. Hlavním výstupem bude tedy zvýšení bezpečnosti na území Jihomoravského a Trnavského kraje.

Specifické cíle projektu:

Oba příhraniční kraje budou pokryty jednotným informačním systémem, který budou využívat nejen partneři projektu, ale i další nemocnice z obou regionů pro rychlou a efektivní komunikaci. Jedná se o informační systém, ve kterém je řešeno krizové řízení, traumatologické plány a pandemické plány. Souvisejícím cílem je vybudování dispečerského střediska urgentního příjmu při Fakultní nemocnici Brno - Bohunice, které zajistí centralizaci komunikace obou brněnských FN se záchrannou službou a tedy přijatelnější objem komunikace než nyní. Dále bude vytvořeno jednotné kontaktní místo ve FN Trnava, které bude rovněž napojeno na dispečink záchranné služby. Celkově tak dojde ke zrychlení, zlepšení a zefektivnění péče o pacienta. Na hlavní cíle projektu dále navazuje školení pracovníků, v souvislosti s realizací projektu budou pořádány vzdělávací akce a semináře, zaměřené na pracovníky partnerů. Pravidelné tiskové konference zajistí zvýšení informovanosti veřejnosti a připravenosti v oblasti rychlé zdravotnické pomoci.

Podrobné informace o projektu naleznete >>zde<<
Jméno Funkce
MUDr. Daniel Žitňan, MPH generálny riaditeľ
MUDr. Mária Jarošová, MPH medicínsky riaditeľ
Ing. Gabriela Demčáková ekonomický riaditeľ
Ing. Martin Neštický asistent projektového manažera
MUDr. Viliam Vadrna projektový manažer
Ing. Aneta Raciková projektový manažer

Hlavní Aktivity:

Vzdělávací semináře
Tiskové konference
Koordinační setkávání partnerů
Dodávka informačního systému pro zajištění komunikace
Implementace systému
Závěrečná konference
Harmonogram a rozpočet projektu