Páté koordinační setkání 24.9.2014

V průběhu čtvrtého monitorovacího období byly plánovány dvě koordinační setkání partnerů. Vzhledem k faktu, že hlavním tématem setkání měly být úspěšně ukončené veřejné zakázky, což se však u výběrového řízení na hardware a dodávku dispečerského pracoviště urgentního příjmu nestalo, přesunula se tato aktivita až na příští monitorovací období.

Páté koordinační setkání tak proběhlo 24.09.2014. Tématem byla realizace výběrového řízení na Dispečerské pracoviště FN Brno a také implementace a dosavadní provoz softwarového modulu.