První koordinační setkání 23.11.2010 Trnava

První koordinační setkání partnerů projektu Bezpečný region – Zdravotnictví proběhlo v prostorách Fakultní nemocnice Trnava dne 23. listopadu 2010.

Setkání se zúčastnili zástupci Fakultní nemocnice Brno, Fakultní nemocnice u sv.Anny v Brně, Fakultní nemocnice Trnava, Operačného střediska záchrannej zdravotnej služby SR v Bratislavě a Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trnave.

Setkání bylo rozděleno na tři části:
  1. Administrativní část: kontrola úkolů z předchozího jednání, požadavky na aktualizaci harmonogramu a rozpočtu projektu, workshop Bezpečný region
  2. Odborná část: procesní analýza projektu, rozdělení úkolů
  3. Závěr, stanovení termínu dalšího koordinačního setkání