Čtvrté koordinační setkání 31.10.2013 FN Brno

Z důvodu časového posunu celého projektu byla posunuta realizace některých aktivit, zejména výběrové řízení na komplexního dodavatele informačního systému sdílených služeb, analýzu a návrh datové věty včetně implementace. Partneři projektu se shodli na uspořádání koordinačního setkání po obdržení výsledků výběrového řízení na komplexního dodavatele informačního systému sdílených služeb, analýzy a návrhu datové věty včetně implementace.

Vzhledem k fázi veřejné zakázky na dodavatele SW v období původně plánovaného termínu setkání (srpen 2013), se koordinační setkání partnerů uskutečnilo až 31.10.2013.

Setkání se zúčastnili zástupci FN Brno, FN Trnava, FN USA a ZZS JMK. Na začátek byli účastníci seznámeni s hodnocením minulého období. Byly mimo jiné předloženy 2 monitorovací zprávy a schválená žádost o prodloužení projektu do roku 2015. MUDr. Martin Doleček, PhD. seznámil přítomné s výsledkem „Oznámení o ukončení výběrového řízení a výběrem dodavatele“. S nejvhodnější nabídkou byla vybrána firma T-Soft. Dále seznámil se schématem propojení a modulů FN Brno a FN USA s SOS. Provedena kontrola harmonogramu aktivit. Dále proběhla diskuse nad tématem a byl naplánován další termín koordinačního setkání.