Úvodní setkání partnerů 14.9.2010 FN Brno

První úvodní setkání zástupců Fakultní nemocnice Brno, Fakultní nemocnice u sv.Anny v Brně, Fakultní nemocnice Trnava a Operačného střediska záchrannej zdravotnej služby SR v Bratislavě se uskutečnilo v prostorách Fakultní nemocnice Brno dne 14.září 2010.

Po vzájemném seznámení zástupců jednotlivých partnerů následovala prezentace a seznámení s projektem Bezpečný region – Zdravotnictví, jeho strukturou, internetovými stránkami www.sk-cz.eu, dokumentací, postupem při přípravě a realizaci projektu a způsobem monitorování projektu. Dále byly nastaveny mechanismy vzájemné spolupráce na projektu a byly stanoveny odpovědnosti partnerů za jednotlivé aktivity v rámci projektu.

Vzhledem k odstoupení dvou partnerů (Operačného střediska záchrannej zdravotnej služby SR v Bratislavě a Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trnave) a přistoupení nového partnera (Zdravotnické záchranné služby JMK) bylo třeba Úvodní setkání partnerů zopakovat 4. - 5.10.2012 za účasti všech stávajících partnerů projektu.