Závěrečná konference 19. 2. 2015

Dne 19.2. 2015 se v Hotelu Holiday Inn Brno uskutečnila závěrečná konference spolu se závěrečnou tiskovou konferencí. Za účasti zástupců projektových partnerů a odborné veřejnosti byl prezentován vývoj, realizace a odzkoušení a samotný provoz datové věty. Byl vyzdvižen její význam v zefektivnění zdravotnické péče. Zástupci zdravotnických zařízení byli vyzváni k zapojení svých IS do dalšího rozvoje digitální komunikace mezi jednotlivými účastníky přednemocniční neodkladné péče a primární či následnou zdravotní péčí. Účastníkům závěrečné konference byl předán vytvořený sborník projektu v tištěné i elektronické podobě.