Sedmé koordinační setkání 17.12.2014

Zástupci zúčastněných projektových partnerů, zjm. ZZS Jmk, p.o. a FN USA, se shodli na jistém zlepšení, jak na straně ZZS Jmk,p.o., tak i na straně centrálního příjmu. Dohodli se na posílání datové věty i u pacientů, kteří přijíždějí do nemocnice dříve, než informaci datovou větou dostane příjmové místo, a to z důvodu úplné archivace datových vět a jednoduché zpětné dohledatelnosti. Dále byly zmíněny některé chyby v komunikaci, které se často opakují. Byl připomenut i termín 1.3.2015, kdy by měl začít fungovat dispečink urgentního příjmu na Centrálním velínu. Dále byly dohodnuty termíny dalších aktivit a řešeno pracoviště společného centrálního dispečinku FN Brno.