Druhé koordinační setkání 22.3.2012 FN Brno

Setkání se zúčastnili zástupci Fakultní nemocnice Brno, Fakultní nemocnice u sv.Anny v Brně a Fakultní nemocnice Trnava. Partneři byli seznámeni s již uskutečněnými aktivitami, se stavem podání žiadosti o finančný príspevok. Byly projednány formální náležitosti dokladování veškerých aktivit s odkazem na materiál uveřejněný na stránkách Centra pro regionální rozvoj (CRR). Projektový manažer hlavního partnera prezentoval výstup z jednání odborné skupiny ČR – problematika společného dispečinku urgentního příjmu. Projektový manažer partnera 2 prezentoval výstup z jednání odborné skupiny ČR na téma oblast datové věty, analýza současného stavu, způsob řešení komunikace.