Harmonogram a rozpočet projektu

Harmonogram projektu je rozdělen do pěti monitorovacích období. Za každé období každý z partnerů píše monitorovací zprávu, na základě které je poté vyhotovena zpráva souhrnná.

Původně plánovaný harmonogram projektu musel být posunut z důvodu odstoupení dvou partnerů Hasičského a záchranného zboru v Trnave (HAAZ Trnava) a Operačného střediska záchrannej zdravotnej služby Bratislava (OSZZS Bratislava). Namísto těchto dvou partnerů přistoupil partner nový a to ZZS JMK. Tento partner je zřizován Jihomoravský krajem a veškeré kroky včetně dokumentace k výběrovým řízením si musí nechat schvalovat radou kraje. To klade časové nároky na realizaci aktivit. Z důvodu pozdního vyhotovení smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku (FP) byla také zpožděna realizace klíčových výběrových řízení. Z tohoto důvodu bylo požádáno o posunutí termínů projektu a termínu jeho realizace na rok 2015.

Celkový rozpočet projektu činí 760 949,50 €. Dle smlouvy o finančních prostředcích je jejich poskytovatelem Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SROV. Přijímatelem finančních prostředků je Fakultní nemocnice Brno.

Dle smlouvy o finančních prostředcích zajistí částku 646 807,07 EUR poskytovatel z Evropského fondu regionálního rozvoje, tj. 85% rozpočtu. Částku 44 793,8 EUR, tj. 15% rozpočtu, musí přijímatel zajistit z vlastních zdrojů.


První monitorovací období (04.05.2010 – 31.12.2012)

Závazný termín předložení první monitorovací zprávy byl 30.01.2013.


Druhé monitorovací období (01.01.2013 – 30.06.2013)

Závazný termín předložení druhé monitorovací zprávy byl 30.07.2013. Za toto období bylo požadováno proplacení částky 300 000 €.


Třetí monitorovací období (01.07.2013 – 31.12.2013)

Závazný termín předložení třetí monitorovací zprávy byl 30.01.2014. Za toto období bylo požadováno proplacení částky 300 000 €.


Čtvrté monitorovací období (01.01.2014 – 30.06.2014)

Závazný termín předložení čtvrté monitorovací zprávy bylo 30.07.2014. Za toto období bylo požadováno proplacení částky 230 000 €.


Páté monitorovací období (01.07.2014 – 28.02.2015)

Závazný termín předložení závěrečné monitorovací zprávy je 30.03.2015. Za toto období je požadováno proplacení částky 106 807,07 €.